VÅRAKATTER

Våra Maine Cooner visar dagligen sina egenskaper och personligheter. Vi har blivit fullständigt förälskade i rasen.  Med sin nyfikenhet och närvaro så är man sällan ensam. Vi har valt att ge varje katt en egen presentation med både bild, text och häsostatus.